Yuasa YB16-B Battery

Yuasa

Item In Stock

Due to shipping regulations this battery is shipped dry.

Fitment:

 • 1989 Aqua-Jet Co SX1
 • 1990 Aqua-Jet Co SX1
 • 1991 Aqua-Jet Co SX1
 • 1990 Ducati Paso 906
 • 1991 Ducati Paso 907 IE
 • 1992 Ducati Paso 907 IE
 • 1989 Fazer Faze III
 • 1988 Fazer Fazer
 • 1980 Harleymodel_Fat Bob - FXEF
 • 1981 Harleymodel_Fat Bob - FXEF
 • 1979 Harleymodel_Fat Bob - FXEF 1200
 • 1979 Harleymodel_Fat Bob - FXEF-80
 • 1987 Harleymodel_Heritage Softail Classic - FLSTC
 • 1988 Harleymodel_Heritage Softail Classic - FLSTC
 • 1989 Harleymodel_Heritage Softail Classic - FLSTC
 • 1990 Harleymodel_Heritage Softail Classic - FLSTC
 • 1986 Harleymodel_Heritage Softail - FLST
 • 1987 Harleymodel_Heritage Softail - FLST
 • 1988 Harleymodel_Heritage Softail - FLST
 • 1989 Harleymodel_Heritage Softail - FLST
 • 1990 Harleymodel_Heritage Softail - FLST
 • 1984 Harleymodel_Low Glide - FXRS
 • 1985 Harleymodel_Low Glide - FXRS
 • 1987 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1988 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1989 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1990 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1991 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1992 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1993 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1994 Harleymodel_Low Rider Custom - FXLR
 • 1986 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1987 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1988 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1989 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1990 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1991 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1992 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1993 Harleymodel_Low Rider - FXRS
 • 1977 Harleymodel_Low Rider - FXS
 • 1978 Harleymodel_Low Rider - FXS
 • 1981 Harleymodel_Low Rider - FXS
 • 1982 Harleymodel_Low Rider - FXS
 • 1979 Harleymodel_Low Rider - FXS 1200
 • 1980 Harleymodel_Low Rider - FXS 1200
 • 1979 Harleymodel_Low Rider - FXS-80
 • 1980 Harleymodel_Low Rider - FXS-80
 • 1983 Harleymodel_Low Rider - FXSB
 • 1984 Harleymodel_Low Rider - FXSB
 • 1985 Harleymodel_Low Rider - FXSB
 • 1986 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1987 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1988 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1989 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1990 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1991 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1992 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1993 Harleymodel_Low Rider Sport - FXRS-SP
 • 1986 Harleymodel_Softail Custom - FXSTC
 • 1987 Harleymodel_Softail Custom - FXSTC
 • 1988 Harleymodel_Softail Custom - FXSTC
 • 1989 Harleymodel_Softail Custom - FXSTC
 • 1990 Harleymodel_Softail Custom - FXSTC
 • 1984 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1985 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1986 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1987 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1988 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1989 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1990 Harleymodel_Softail - FXST
 • 1988 Harleymodel_Softail Springer - FXSTS
 • 1989 Harleymodel_Softail Springer - FXSTS
 • 1990 Harleymodel_Softail Springer - FXSTS
 • 1983 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1984 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1985 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1986 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1987 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1988 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1989 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1990 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1991 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1992 Harleymodel_Sport Glide - FXRT
 • 1977 Harleymodel_Sportster Cafe Racer - XLCR 1000
 • 1978 Harleymodel_Sportster Cafe Racer - XLCR 1000
 • 1996 Harleymodel_Sportster Custom - XL 1200C
 • 1986 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1987 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1988 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1989 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1990 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1991 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1992 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1993 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1994 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1995 Harleymodel_Sportster Deluxe - XLH 883
 • 1987 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1988 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1989 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1990 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1991 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1992 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1993 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1994 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1995 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1996 Harleymodel_Sportster Hugger - XLH 883
 • 1979 Harleymodel_Sportster - XLCH 1000
 • 1979 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1980 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1981 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1982 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1983 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1984 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1985 Harleymodel_Sportster - XLH 1000
 • 1986 Harleymodel_Sportster - XLH 1100
 • 1987 Harleymodel_Sportster - XLH 1100
 • 1988 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1989 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1990 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1991 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1992 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1993 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1994 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1995 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1996 Harleymodel_Sportster - XLH 1200
 • 1986 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1987 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1988 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1989 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1990 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1991 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1992 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1993 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1994 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1995 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1996 Harleymodel_Sportster - XLH 883
 • 1983 Harleymodel_Sportster - XR 1000
 • 1984 Harleymodel_Sportster - XR 1000
 • 1985 Harleymodel_Sportster - XR 1000
 • 1980 Harleymodel_Sturgis - FXB
 • 1981 Harleymodel_Sturgis - FXB
 • 1982 Harleymodel_Sturgis - FXB
 • 1974 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1975 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1976 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1977 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1978 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1979 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1980 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1981 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1982 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1983 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1984 Harleymodel_Super Glide - FXE
 • 1984 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1985 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1986 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1987 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1988 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1989 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1990 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1991 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1992 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1993 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1994 Harleymodel_Super Glide - FXR
 • 1982 Harleymodel_Super Glide II - FXR
 • 1983 Harleymodel_Super Glide II - FXR
 • 1982 Harleymodel_Super Glide II - FXRS
 • 1983 Harleymodel_Super Glide II - FXRS
 • 1980 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1981 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1982 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1983 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1984 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1985 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1986 Harleymodel_Wide Glide - FXWG
 • 1996 Wetjet Duo
 • 1994 Wetjet Duo 200
 • 1995 Wetjet Duo 200
 • 1994 Wetjet Duo 300
 • 1995 Wetjet Duo 300
 • 1994 Wetjet Duo 300 Kraze
 • 1995 Wetjet Duo 300 Kraze
 • 1995 Wetjet Duo 300 ZX
 • 1996 Wetjet Kraze
 • 1996 Wetjet Trio
 • 1987 Wetjet Wetjet 428
 • 1989 Wetjet Wetjet 432
 • 1990 Wetjet Wetjet 432
 • 1991 Wetjet Wetjet 432
 • 1992 Wetjet Wetjet 432
 • 1991 Wetjet Wetjet SE
 • 1992 Wetjet Wetjet SE
 • 1991 Wetjet Wetjet Sport II
 • 1992 Wetjet Wetjet Sport II
 • 1991 Wetjet Wetjet Sport II Spirit
 • 1992 Wetjet Wetjet Sport II Spirit
 • 1996 Wetjet ZX

Category: Battery,

Type: Parts


Related Items